AFTALE OM SNERYDNING MED BRØNDBY KOMMUNE 2017/2018

OG LIDT OM DINE PLIGTER

Det er Brøndby Kommune, Teknisk Forvaltning, der rydder sne på Grundejerforeningens veje. Snerydning vil kun ske med samme lave prioritet som kommunale boligveje (vi kommer altså IKKE i første række).

Vi betaler pr. snevejrsdag uanset om de kommer flere gange om dagen.

Kommer man ud for problemer med snerydning under hen-syn til nævnte aftale, så ring til Brøndby Materielgård 4328 2460.

 

DIN PLIGT SOM GRUNDEJER I SØHOLTPARKEN

Selvom vi betaler Brøndby Kommune for at rydder sne på Grundejerforeningens veje, har du som grundejeren pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe ud for din ejendom.

Har du ikke ryddet sne/glatførerbekæmpe, og det uheldige skulle ske, at en person falder, er det din forsikring, der skal dække.

Hvis, der ikke bliver ryddet ved din ejendom, kan politiet give bøde på op til 1.500,- kr.

Det kan ske, at kommunens fejemaskiner kommer til at feje sneen ind, der hvor du allerede har ryddet. Det er selvfølgelig beklageligt, men grundejeren har alligevel pligt til at fjerne sneen endnu en gang.

Kommer du ud for problemer med snerydning under hensyn til nævnte aftale, så ring til Brøndby Materielgård 4328 2460.

 

HJÆLP POSTEN OG RENOVATIONEN

Du skal som Grundejerne sørge for, at indkørsler, samt adgang og plads omkring affaldsbeholderne og postkassen holdes farbare og sikre.

Vil du sikre, at du får hentet din dagrenovation og modtager post, så rydde sne i minimum en meters bredde fra de grønne affaldsbeholdere og postkassen, samt ud til midten af vejen. Er der glat, skal du salte eller gruse.